Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 6899057

Składowisko odpadów komunalnych (nieczynne)Budowa
1987
Status
Istnieje częściowo
Likwidacja
2007-2013
 
Składowisko Odpadów Komunalnych w Siedlęcinie powstało w 1987 r. w ramach programu, mającego na celu ucywilizowanie wysypisk w dawnym województwie jeleniogórskim. Obiekt zajmował powierzchnię prawie 5 ha, miał własną oczyszczalnię ścieków oraz instalację odgazowywania.
Składowisko przyjmowało odpady komunalne z Jeleniej Góry, Piechowic, Szklarskiej Poręby, Wlenia, Jeżowa Sudeckiego oraz Starej Kamienicy, a także odpady przemysłowe.
Składowisko działało do 2017 r. i w tym czasie zgromadzono na nim ...
Składowisko Odpadów Komunalnych w Siedlęcinie powstało w 1987 r. w ramach programu, mającego na celu ucywilizowanie wysypisk w dawnym województwie jeleniogórskim. Obiekt zajmował powierzchnię prawie 5 ha, miał własną oczyszczalnię ścieków oraz instalację odgazowywania.
Składowisko przyjmowało odpady komunalne z Jeleniej Góry, Piechowic, Szklarskiej Poręby, Wlenia, Jeżowa Sudeckiego oraz Starej Kamienicy, a także odpady przemysłowe.
Składowisko działało do 2017 r. i w tym czasie zgromadzono na nim niemal 1,2 mln ton odpadów.

W latach 2007 - 2013 składowisko zostało poddane rekultywacji w ramach projektu "Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlęcinie, gmina Jeżów Sudecki”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,. Wartość projektu wyniosła 2 204,22 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 779,054 tys. zł.
W ramach rekultywacji wykonano:
- rozbiórkę dróg technologicznych oraz przeprofilowanie i ułożenie drogi technologicznej na wierzchowinę składowiska;
- renowację i modernizację 4 studni odgazowujących (po rekultywacji służą jako studnie badawczo-pomiarowe);
- oczyszczenie skarp składowiska oraz wierzchowiny z odpadów ponadgabarytowych;
- korektę nachylenia skarp zewnętrznych kwatery składowiska (ściągnięcie ze skarp nadmiaru odpadów i przemieszczenie ich do pustek eksploatacyjnych oraz zagęszczenie);
- warstwę wyrównującą o miąższości 0,15 m na skarpach i wierzchowinie oraz nałożenie na nią warstwy rekultywacyjnej o miąższości 0,45 m;
- rozłożenie maty przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach;
- drenaż („dren francuski”) na wierzchowinie składowiska (rów wyłożony geowłókniną i wypełniony kruszywem);
- wysiew traw trwałych w celu ulepszenia biologicznego warstwy urodzajnej;
- nasadzenia krzewów na skarpach (jeżyna, ostrężyna, leszczyna, malina, wierzba iwa);
- prace porządkowe (uporządkowanie rowu opaskowego ze znajdujących się w nim odpadów oraz uzupełnienie ogrodzenia terenu, wyburzenie obiektów oraz splantowanie terenu).
[jawc – wg i informacji prasowych ]
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 2017-10-14
    komentarze: 0
    Brama na teren dawnego składowiska odpadów w Siedlęcinie (zamkniętego ...